Bộ khăn trải bàn

Khăn ăn bao gồm một khăn ăn và trải đĩa
Các cỡ khăn trải bàn thêu Tân Mỹ Design: bàn tròn ...