Normadgurl’s Blog about Ms. Do Thanh Huong

Đỗ Thanh Hương- thương hiệu Hương Tân Mỹ- “Sản phẩm – khi bản thân nó chở được ý nghĩa của văn hóa – nghĩa là kết nối được giữa quá khứ và hiện tại diễn tả được linh hồn và giá trị trí tuệ của những người trong quốc gia đó – sẽ gây ấn tượng mạnh và là điều gợi nhớ nhanh nhất hiệu quả nhất về một đất nước”

Có một người đàn bà bình dị ở 66 phố Hàng Gai. Chị có thể lẫn vào vô số những người phụ nữ Hà Nội duyên dáng mà ta tình cờ gặp. Nhưng với nhiều người nước ngoài, nữ đại sứ hay các phu nhân đại sứ… thì chị lại chính là một phụ nữ Hà Nội đặc biệt. Bởi chị là Hương Tân Mỹ – Một cái tên đã trở thành thương hiệu.

http://lanlevnlanlevn.wordpress.com/2009/03/20/d%E1%BB%97-thanh-h%C6%B0%C6%A1ng-th%C6%B0%C6%A1ng-hi%E1%BB%87u-h%C6%B0%C6%A1ng-tan-m%E1%BB%B9-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-khi-b%E1%BA%A3n-than-no-ch%E1%BB%9F-d%C6%B0%E1%BB%A3c-y-nghia-c%E1%BB%A7a-v/