VI EN

Khăn trải bàn

Các cỡ khăn trải bàn thêu tay Tân Mỹ Design: bàn tròn (180cm, 230cm), bàn chữ nhật (200x150cm, 250x150, 300x180, 350x180, 400x200, 450x220, 500x220cm), bàn vuông (90cm, 110cm, 120cm, 130cm)