VI EN

Thêu Tân Mỹ

Thương hiệu thêu tay Tân Mỹ từ năm 1969 đến nay được lưu truyền đến thế hệ thứ 4. 

Khăn tắm thêu

Khăn tắm thêu tay cotton

Sản phẩm thêu khác

Sản phẩm thêu tay nhỏ thương hiệu Tân Mỹ Design