VI EN

Hộp sơn mài

Hộp sơn mài vuông in họa tiết đồng quê
Giá: 2,068,000 VNĐ
Giá KM: 1,034,000 VNĐ
-50 %

Hộp sơn mài vuông in họa tiết đồng quê

Hộp sơn mài vuông in hình tre và nón lá có đế
Giá: 1,786,000 VNĐ
Giá KM: 893,000 VNĐ
-50 %

Hộp sơn mài vuông in hình tre và nón lá có đế

Hộp sơn mài vuông in hình môi đỏ đen
Giá: 1,551,000 VNĐ
Giá KM: 775,500 VNĐ
-50 %

Hộp sơn mài vuông in hình môi đỏ đen

Hộp sơn mài vuông in hình thầy tu vàng đen
Giá: 1,551,000 VNĐ
Giá KM: 775,500 VNĐ
-50 %

Hộp sơn mài vuông in hình thầy tu vàng đen

Hộp sơn mài vuông in hình hoa diên vĩ iris
Giá: 1,551,000 VNĐ
Giá KM: 775,500 VNĐ
-50 %

Hộp sơn mài vuông in hình hoa diên vĩ iris

Hộp sơn mài oval in hình cô gái
Giá: 1,904,000 VNĐ
Giá KM: 952,000 VNĐ
-50 %

Hộp sơn mài oval in hình cô gái

Hộp sơn mài chữ nhật, in hình quạt giấy
Giá: 1,857,000 VNĐ
Giá KM: 928,500 VNĐ
-50 %

Hộp sơn mài chữ nhật, in hình quạt giấy

Hộp sơn mài hình quạt
Giá: 1,856,500 VNĐ

Hộp sơn mài hình quạt