VI EN

Lọ hoa sơn mài

Các sản phẩm sơn mài do Tân Mỹ Design, bao gồm:

- Lọ hoa gốm sơn mài
- Bình sơn mài
- Hộp đựng mứt tết sơn mài