VI EN

Đồ bàn ăn

Bộ khăn ăn & lót đĩa

Mỗi bộ bao gồm một khăn ăn (40x40cm) và lót đĩa ...

Bộ khăn ăn thêu tay

Một bộ gồm 6 hoặc 4 khăn ăn (45x45cm)