VI EN

Trang sức thiết kế Harmony Designer

Giảm giá 50% bộ sưu tập Harmony Designer Jewelry
 Vòng tay gỗ phối đá và kim loại
Giá: 500,000 VNĐ
Giá KM: 250,000 VNĐ
-50 %

Vòng tay gỗ phối đá và kim loại

 Vòng tay gỗ vàng phối đá và kim loại
Giá: 517,000 VNĐ
Giá KM: 258,500 VNĐ
-50 %

Vòng tay gỗ vàng phối đá và kim loại

 Vòng tay sơn mài một màu cỡ XS
Giá: 423,000 VNĐ
Giá KM: 211,500 VNĐ
-50 %

Vòng tay sơn mài một màu cỡ XS

 Vòng tay đá trắng
Giá: 700,000 VNĐ
Giá KM: 350,000 VNĐ
-50 %

Vòng tay đá trắng

Vòng tay gỗ phối 1 viên ngọc nhân tạo
Giá: 700,000 VNĐ
Giá KM: 350,000 VNĐ
-50 %

Vòng tay gỗ phối 1 viên ngọc nhân tạo

Vòng tay gỗ phối đá nhân tạo
Giá: 300,000 VNĐ
Giá KM: 150,000 VNĐ
-50 %

Vòng tay gỗ phối đá nhân tạo

Vòng tay sừng mặt bản cong dây xích
Giá: 300,000 VNĐ
Giá KM: 150,000 VNĐ
-50 %

Vòng tay sừng mặt bản cong dây xích

Vòng tay gỗ phối đá
Giá: 500,000 VNĐ
Giá KM: 250,000 VNĐ
-50 %

Vòng tay gỗ phối đá

Vòng tay sơn mài một màu cỡ S
Giá: 500,000 VNĐ
Giá KM: 250,000 VNĐ
-50 %

Vòng tay sơn mài một màu cỡ S

 Trang:    1  2  3