VI EN

Khăn trải bàn

Khăn trải bàn tròn thêu tay

Khăn trải bàn tròn (180cm, 230cm)

Khăn trải bàn chữ nhật

Chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật với những hoạ tiết ...

Khăn trải bàn vuông thêu tay

Khăn trải bàn vuông (90cm, 110cm, 120cm, 130cm)