VI EN

Đầm sợi tổng hợp

 Đầm sợi tre thêu sóng
Giá: 3,860,000 VNĐ
Giá KM: 2,702,000 VNĐ
-30 %

Đầm sợi tre thêu sóng

Khoác dài buộc lệch sợi tre thêu họa tiết
Giá: 6,860,000 VNĐ
Giá KM: 4,802,000 VNĐ
-30 %

Khoác dài buộc lệch sợi tre thêu họa tiết

Đầm búp tím thêu tranh
Giá: 3,680,000 VNĐ
Giá KM: 2,576,000 VNĐ
-30 %

Đầm búp tím thêu tranh

Đầm chữ A thêu cô gái Nhật
Giá: 4,860,000 VNĐ
Giá KM: 3,402,000 VNĐ
-30 %

Đầm chữ A thêu cô gái Nhật

Đầm cổ nhật thêu hoa hồng
Giá: 2,680,000 VNĐ
Giá KM: 1,876,000 VNĐ
-30 %

Đầm cổ nhật thêu hoa hồng

Đầm cổ tròn thêu em bé
Giá: 3,680,000 VNĐ
Giá KM: 2,576,000 VNĐ
-30 %

Đầm cổ tròn thêu em bé

Đầm in hoa mận thêu hạc
Giá: 2,860,000 VNĐ
Giá KM: 2,002,000 VNĐ
-30 %

Đầm in hoa mận thêu hạc

Đầm kẻ thêu hoa mâm xôi
Giá: 3,269,000 VNĐ
Giá KM: 2,288,300 VNĐ
-30 %

Đầm kẻ thêu hoa mâm xôi

Đầm kimono thêu Geisha
Giá: 4,680,000 VNĐ
Giá KM: 3,276,000 VNĐ
-30 %

Đầm kimono thêu Geisha

 Trang:    1  2